управител, управител, последно обновил този профил на -0001-11-30
София, ул.Фредерик Жолио Кюри 20, ж.к.Изгрев, ет. 10
И на още 1 адрес в: София - град